SCPR terapie

Klasickou SCPR terapii, Vědomou hojnost i Mapu duše provádí Martin Sladovník.

Pro bližší informace a objednání terapie pište na slad@seznam.cz

Klasická SCPR terapie

Terapie začíná očistěním terapeuta od všech negativních věcí, které by mohly terapii ovlivňovat. Je nezbytné být čistým prostředníkem komunikace, aby terapeut nijak neovlivňoval tok informací, či nevnášel do terapie svá vlastní nezpracovaná témata.
 
Poté následuje očistění klienta, jeho Duchovních průvodců a všech dalších bloků na terapii.
 
Když je vše vyčištěno, je možné začít se samotnou terapií. Pomocí kyvadla komunikuji s klientovou Duší a Vyšším Já. Nacházím bloky a věci, které je zapotřebí očistit či harmonizovat. Po nalezení problému a odstranění dalších věcí, které mohou bránit jeho vyčištění, požádám Zdroj (Nejvyššího, Boha, Přírodu…nazvěte si jej jak chcete) o vyčištění problému.
Zdroj tento blok odstraní, pokud je žádost vyslaná čistě a je žádáno o odstranění negativní věci. Nelze žádat o nic, co by nebylo ku prospěchu klienta, nebo ostatních.

SCPR terapie stojí 1500,-

 

Terapii objednávejte na slad@seznam.cz

Terapie Vědomá hojnost a Mapa duše

Tato terapie začíná obecným čištěním, tak jako klasická terapie. 
 
Po pročištění zbývajících bloků ohledně hojnosti následuje Mapa Duše. Při té se zaměřím na získání maxima informací ohledně vaší Duše. Protože když jednáte v souladu se záměry vaší Duše, tak vám jde vše snadněji a radostněji.

Může se jednat o:

  • Vlastnosti duše
  • Odstranění bloků a problémů Duše a Duchovního dítěte
  • Zjištění ideálního povolání
  • Životní plán Duše
  • Totemové zvíře
  • Na přání pak ideální dieta, cvičení, jóga, vhodné bylinky, kameny, masáže…

Terapie Vědomá hojnost včetně mapy Duše stojí 2500,-

 

Terapii objednávejte na slad@seznam.cz