Co je EFT?

 

EFT je jednoduchá technika založená na akupunktuře.

Vychází ze znalosti toho, že se v lidském těle nachází systém meridiánových drah, ve kterých proudí energie. Na každé dráze najdeme body, na které poklepáváme/ťukáme prsty. Proto ťukání. (V akupunktuře zapichujeme jehličky). Tím uvolňujeme zablokovanou energii a obnovujeme její tok.

Tok energie se naruší, pokud jsme plni zablokovaných nepříjemných emocí. Vzhledem
k tomu, že emoční napětí je příčinou bolestí, nemocí a nejrůznějších fyzických obtíží, dá se tedy EFT využít nejen na emoční problémy, ale i na problémy fyzické.

Ťukáme tedy na body a zároveň soustředíme pozornost na emoci, která nás trápí. Tím dojde k uvolnění zablokované energie a obnově rovnováhy v energetickém systému.

 

Na co se dá EFT využít?

 

Dá se říct, že „eftéčko“ se dá využít prakticky na cokoli a na kohokoli. Záleží jen na naší fantazii a limitujících přesvědčeních.
S EFT nic není nemožné a každá překážka se dá odstranit.

 

EFT nebo ťukání?

 

Věřím, že pro nezasvěceného může být mluvení o EFT dost matoucí. Někdy je to EFT jindy zas ťukání, možná znáte i poklepávání...

Co je tedy dobře?

Dobře je všechno.

Oficiální název této úžasné techniky je EFT, z anglického Emotional Freedom Techniques. Technika emoční svobody. Hovorově můžeme použít eftéčko a já hodně často používám termín ťukat, ťukání atd. Protože při EFT ťukáme prsty na body na těle.

Ještě bych ráda zmínila, že v angličtině se využívá slovo tapping a pokud narazíte na nějakou knihu od zahraničních EFT terapeutů, tak se ve velké většině využívá pojem poklepávání.